Menu

exit

Stdio Hue Blog

Blog Image
February 28, 2022

Giới thiệu về RabbitMQ

Giới thiệu về RabbitMQ - Một trong những Message Queue phổ biến nhất hiện nay

Blog Image
January 22, 2022

Lộ trình bắt đầu học lập trình iOS

Bao gồm toàn bộ những công cụ, khoá học, roadmap để bắt đầu học lập trình iOS

Blog Image
March 07, 2022

Tìm hiểu về Flutter Linter và Flutter Static Analysis

Giới thiệu về Flutter Linter và Flutter Analyzer

Blog Image
March 23, 2022

Áp dụng nguyên lý SOLID trong iOS

SOLID là gì? Và cách áp dụng những nguyên tắc này trong lập trình Swift (iOS).

Blog Image
May 15, 2022

Hiệu ứng làm mờ background khi chụp ảnh trong ứng dụng iOS

Nếu chúng ta muốn sử dụng hiệu ứng làm mờ background phía sau khuôn mặt vào custom camera trong một ứng dụng iOS thì chúng ta phải làm như thế nào?

Blog Image
September 12, 2022

WE'RE HIRING: SENIOR PYTHON DATA ENGINEER

We are looking for a full-time on-site Python engineer to join us at our office in Hue and DaNang city. The engineer should have 5+ years of experience with Python 3.x, data and data science.