Lộ trình bắt đầu học lập trình iOS

Posted by: mentvn Comments: 0

1. Công cụ

Đầu tiên để code được iOS thì phải có được 1 chiếc macbook. Nếu có thể hãy dùng macbook có 16GB để sử dụng lâu dài trong quá trình học và làm việc nhé.

Khi có macbook rồi hãy vào App Store để cài xCode (Tại link: https://apps.apple.com/vn/app/xcode/id497799835?l=vi&mt=12). xCode là IDE dùng để phát triển phần mềm iOS.

Chỉ cần 1 chiếc macbook và 1 tinh thần thép là đủ. Let’s go!

2. Học ngôn ngữ gì? Objective-C hay Swift?

Swift và Objective-C là hai ngôn ngữ trong lập trình iOS. Objective-C ra đời trước Swift và đã có lịch sử phát triển với rất nhiều ứng dụng. Về sau Swift được phát triển để thay thế Objective-C. Swift cũng đi kèm với công cụ lập trình trực quan.

Vì hầu như các dự án hiện nay đều đã được viết bằng Swift. Nên nếu bây giờ bắt đầu học iOS thì nên bắt đầu bằng Swift luôn nhé.

3. Lộ trình cần học

Đây là những thứ cơ bản mà các bạn cần nắm để bắt đầu học iOS

– Style coding trong iOS. Từ khoá: Swift Convention. Link tham khảo: https://github.com/raywenderlich/swift-style-guide

– Tìm hiểu về Storyboard và các đối tượng UI cơ bản.

– Làm sao để dựng layout cho 1 màn hình trong iOS. Từ khoá: Autolayout

– UITableView. Cơ chế reuse của UITableView.

– UICollectionView. So sánh UICollectionView và UITableView

– Một số cách truyền data giữa các View Controller trong iOS

– Closure là gì? Delegate là gì? Protocol là gì?

– Tìm hiểu weak self, unowned self. Khi nào thì dùng weak self, khi nào thì dùng unowned self.

4. Cần biết gì để thực tập

Để bắt đầu quá trình thực tập tại 1 công ty bất kỳ với ngôn ngữ Swift, sẽ rất tốt nếu chúng ta nắm giữ được 1 số kiến thức cơ bản mà mình liệt kê sau đây:

– Hiểu được sự khác nhau giữa struct và class trong Swift. Khi nào thì nên dùng struct, khi nào thì dùng class?

– Hiểu được vòng đời của 1 ứng dụng iOS, vòng đời của UIViewController, vòng đời của UIView

– Có bao nhiêu cách truyền dữ liệu trong iOS. Bạn hay sử dụng cách nào nhất?

– Phân biệt được ! và ?. Nêu các cách unwrapping trong iOS

– Trình bày hiểu biết của bạn về strong self, weak self, unowned self

– Trình bày hiểu biết về closure

– Trình bày về các mô hình đã biết. Ví dụ như MVC.

Hãy tìm hiểu thật kỹ những kiến thức nền tảng để bắt đầu con đường lập trình iOS nhé.

Hoàng Trọng Kiên – Đà Nẵng, 25/02/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *