Tedious

Tedious


Dự án Description

Tedious là một ứng dụng chăm sóc cỏ cho dịch vụ nhanh chóng, đáng tin cậy trong vài phút. Cho dù bạn đang đi nghỉ mát, bận rộn với cuộc sống hay chỉ cần don cảm thấy thích làm việc đó. Chúng tôi có thể phục vụ nhu cầu dịch vụ sân cỏ, tuyết và lá của bạn. Với Tedious, hãy yêu cầu một nhiệm vụ và đi về trong ngày của bạn, chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại.

Yêu cầu một nhiệm vụ đơn giản là ở đây, cách thức hoạt động của nó:
– Mở ứng dụng và cho chúng tôi biết địa chỉ bạn cần dịch vụ của chúng tôi.

Dự án Details